MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA


Służby SAR zajmują się ratowaniem każdej osoby która znalazła się w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, bez względu na okoliczności. Zwalczają również zagrożenia związane z zanieczyszczeniem olejowym oraz chemicznym środowiska morskiego.


CENTRA I STACJE RATOWNICTWA SAR

Życzymy bezpiecznych rejsów

MDM